mandag 19. desember 2011

Reflektor

Ein reflektor kan vere med på å reflektere lys. Reflektorer blir brukt til å sjerme for lys og få frem det lyset du ønskjer. Gull for varmt lys og sølv for kaldt lys.   

Oppsummering haust 2011

Dette halvåret har vi jobba med faget Foto. Dette har vore spennande, men også utfordrande.

Foto
Eg har lært mange nye tekniske ting på kameraet, for eksempel  korleis eg stiller på lukkar og blendar. Men også korleis eg skal bekrive kva som får meg til å like eit bilde. Eg synes det har vore nok utfordringar.

Blogging
Eg har lært korleis eg skal bygge opp ein blogg med tekst og bildar. Eg synes vi har fått mange utfordringar. Nokre gonger har det vorte til mykje å skrive på bloggen.

Arbeidsmetodar
Eg har lært korleis det er å jobbe raskt og variert med mykje på ein gong. Dette har vore krevjande og stressande. Eg synes det har vore nok utfordringar. Eg hadde bilt veldig glad vis det hadde vore meir praktisk arbeid (ta bildar i nye omgiveler eller settinger). Og ikkje så mykje teoretisk (skriving på blogg). 

mandag 12. desember 2011

Det beste bilete

Eg synnes at dette er det beste bilete fordi eg liker så godt fargane og kontrasten mellom blå og orange. Bilete er ikkje spesielt tydeleg, de er berre nokre regndropane som er fokusert, dette er eit virkemidel eg har brukt for å framheve vatne, frå alt det blå. Eg har valgt å ta med lyset oppe i venstre gjørne for at bilete ikkje skal bli så kaldt. Det er også ein trekant midt i bilete, danna av refleksjonar av lys. Dei oransje lysa er er med på å binde lyset i venstre gjørne saman med resten av bilete. Desse elementa gir bilete eit estetisk preg. Som eg liker veldig  godt. Bilete er tatt i vindauget heime, om hausten blir det fort mørkt og det er vanskeleg å få tatt lyse bileter ute. Derfor synnes eg at dette er ein bra løysning på bileter når det er mørkt og vått. Det er ikkje mykje dybde i bilete, men det har eg heler ikkje hat ønske om å skape. For meir info sjekk bilete lengre nede.

søndag 11. desember 2011

Vurdering av 10 biletar

Ein kveld det regna og blåste, la eg merke til at det glitra og skinte frå vindauget. Det er det eg har prøvd å gjenskape her. Eg har prøvd å fange refleksjonen av lyset i regndråpane. Det går ein skrålinje tvers gjennom biletet, som blir skapt av lys og fokuserte regndråpar. Det blir også skapt andre linjer som er med på å tydlegjer komposisjonen. Lyset er kunstig og direkte, det kjem frå lysa i bakgrunden. Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 3200  
Blender: f/ 5,6 Lukker: 1/ 80. Dette bilete høyrer til vatn. Eg har lært å kombinere vann og lys.     
Ideen bak dette biletet var å prøve å få fram vanndropane i biletet, ved hjelp av lys og bakgrunnd. Eg liker godt kontrasten som blir skapt mellom dei varme og kalde fargane i bilete, regndropane har kontrasten i seg. Det er lyset som er opp i venstre gjørne som er i fokus saman med nokre regndroper rundt. Lyset som er i fokus er med på å sende ut skrålinjer i biletet. er med på å binne biletet saman. lyset er både kunstig og naturlig. I bakgrunnden er det indirekte naturlig lys. Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 400  
Blender: f/ 4,8 Lukker: 1/ 30. Dette bilete høyrer til temaet vann. Har lært  å bruke vaten for å freme farge å lys.    
 Her var ideen å fokusere på dropane forma som perler, det ser ut som perler tred på tråd. Den største dropa er interessepunktet, spinnelvevet trekkar mange skrå linjer mot sentrum, dette skaper spennding i biletet. Lyset er naturleg og indirekte. Lyset har lagt seg inn i kvar vanndrope. Biletet er redigert i IPhoto eg har forsterka kontasten mellom lys og mørket i biletet, slik at biletet ikkje skal bli så gråt. Orginalen liger under teksten.  Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 100  
Blender: f/ 5,6 Lukker: 1/ 160. Dette bilete høyrer til temaet vann. Har lært at kva du skal gjere for å framheve vatne, ved hjelp av lys og stemning.   


Her har eg prøvd å knytte omgivelsene  og miljøet saman med personen. Biletet ser kaldt ut, pågrunn av regnet og den grå fargen som legg seg over biletet. Ansiktet er også kaldt og ser trøyt ut dette kjem av lyset. Interessepunktet er ansiket, regnet skrår mot personen. Dette får oss til å fokusere på ansiktet. Det kjem indirekte naturlig lys frå vindauget og legger seg over ansiktet. Det kjem kunstikt lys frå den andre sida og leg seg over det andre kinnet. Dette bilete er redigert i IPhoto, eg har gjort biletet kaldere og gjort alle farger svakere for å få frem det eg ønskjer i biletet. Orginalen er under teksten. Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 400  
Blender: f/ 6,3 Lukker: 1/ 50. Dette bilete høyrer til temaet protrett.  Eg har lært at det er mogleg å knyte personenr til omgivelser og miljøer, ved hjelp av ulike hjelpemidel. 



 Her har eg fokusert på rom, eg har lagt fokus på den fremderste greina og latt resten av greinene bli meir og meir ufokuserte deslenger bak du kjem. Dette er ein enkel komposisjon, det er mange skrålinjer som strekjer seg gjenom biletet. Nokon linjer er paralelle andre kryser kvarandre. Bakrunnden er delvis nøytral, nokre elementer kan vere lit forstyrene. Lyset er naturlig og indirekte. Eg har ikkje redigert bilete Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 100 Blender: f/ 6,3 Lukker: 1/ 160. Dette bilete høyrer til temaet romskapande virkemiddel. Har lært at skrålinjer og mørke og lys er med på å skape rom.   


Her har eg eksperimentert med dybdeskarpheit. Når eg ser inn i dette bilete ser det ut som komet forseter videre inn i sølepytten. Strået som speiles i vannet er interessepunktet. Det er skrålinjer som går inn i biletet er med på å forsterke kjensla dybde. Lyset er indirekte og naturleg, det er også med på å reflektere strå og gress.  Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 100  Blender: f/ 36,0 Lukker: 3. Dette bilete høyrer til temaet romskapande virkemidel. Har lært å eksprimentere med lukker og blender. 
Her har eg fokusert på enkeltpunkter, som vanndropen som er ned til venstre, men også der greina splites. Dette biletet består åv ein grein som splites og sender ut nye greiner i mange nye vinklar. Dei går frå tydleg til utydeleg eller omvendt. Lyset er indirekte og natulig. Bilete er ikkje redigert. Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 100  
Blender: f/ 3,5 Lukker: 1/ 160. Dette bilete høyrer til temaet romskapande verkemiddel   


 Ideen med dette bilete var å teste ut sjølvutløysaren på kameraet. Interessepunktet er ansiktet i midten, som blir framheva av ansikta på kvar si side og armane som går skråt mot sentrum av bilete. Lyset er kunstig og indirekte. Bilete har blit redigert i Photoshop eg har gjor auger og tenner lysere, og fjerna eventuele skavanker. Orginalen er under teksten.  Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 100  
Blender: f/ 8,0 Lukker: 1/ 60. Dette bilete høyrer til temaet Photoshop. Her har eg lært å eksprimentere med sjølvutløysar, samstundes som eg har brukt enkel redigering i Photoshop.

Her har eg prøva å fremhevje personlegheita ved hjelp av digetalehjelpemiddlar i Photoshop. Det fyrste du ser er det fargerike ansiktet som står i kontrast med alt anna i bilete, resten av bilete er svartkvit, dette framhev fargane. Lyset er kunstig og indirekte. Fotoet er redigert noko som er veldig tydeleg, det er redigert i Photoshop. Eg har lagt på svart kvit og forandra nyansane ette slik eg vil ha det for så å få tilbake fargane i speilet. Orginal er under. Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 200 Blender: f/ 8,0 Lukker: 1/ 60. Dette bilete høyrer til temaet Photoshop. Eg har lært å bruke digetale hjelpemidlar som Photoshop, for å freme dei eigenskapane eg ønskjer.    





I dette biletet har eg prøvd å fram ein sinnstemning, det kjemer tydeleg fram at jenta er overaska. Dette er på grunn av auga og munnen. Auga er forstøra, nesten runde. Jenta står i kontrast med den nøytrale bakgrunnen. Ho står i sentrum for bilete. Lyset er Kunstig og indirekt. Kameraet som eg har brukt heier Nikon D3100. ISO: 200  
Blender: f/ 8,0 Lukker: 1/ 60. Dette bilete høyrer til temaet portrett. Eg har lært å bruke biletar til å få frem ein sinnstemning.

mandag 28. november 2011

Portrett

 Definisjon av ordet protrett:  Få fram detaljar frå ein eller fleire personar, som fremmar personen/personlegheit i eit bilete


Gif

Image and video hosting by TinyPic
Ein gif er eit antal bileter satt saman for å skape ein liten film. Denne filmen er laget i photoshop. Oppskrift på gif

fredag 25. november 2011

Bobblar



klarinett




Fotostudio

Mandag 21.november fekk vi teste fotostudioet på skolen dette blei resultatet. 
Bilete er tatt med sjølvutløysar. 


Standaroppsett

Lampe 1,hovudlys(softbox) Lystyrke 9 (= iso 100, t60, f-8)
Lampe 2, utfyllingslys(softbox)Lystyrke 8 (= iso 100, t60, f-5,6)
Lampe 3, utbrenningslys (parably) Lystyrke 8
Lampe 4, utbrenningslys (parably) Lystyrke 8 
  

mandag 14. november 2011

Redigering i Photoshop

I dag har vi jobba med portrett. Vi tok først biletar ute, for så å redigere eit bilete i fotoshop. 
 Her har eg redigert bilete ved å bruke spot healing brush tool, dodge tool og burn tool i photoshop.  Eg brukte spot healing brush tool til å fjerne unødvendige detaljer. Dodge for å gjere bilete lysere og burn for å gjere det mørkare. Eg har gjort tennene, håret og augene lysere. Rynker og kviser har eg fjerna.   

Dette er det orginale bilete

mandag 7. november 2011

Skådd


På mandag var  det skådd ute, vi var derfor ute å tok bildar. Det er utroleg korleis skådda påvirkar bilda vi tar. Det samlar seg vann dråper over alt.






mandag 24. oktober 2011

Beste foto



Dette bilette har eg valt til det beste eg likte så semningen og fargene. På bilete kan du sjå to gamle disser og ein gamald lekeplass som ikkje lenger er i bruk. Med massse visent løv rundt. Treverket er gamalt og grått. Det er grønske på dissa og årringane er veldig tydelege. Mangelen på skarpe farger gjer bilete trist og grått. Eg synes det passer så bra inn i temaet haust. Om hausten blir alt først fullt opp av farger før alt blir gråt. Vinden og reinet kjem. Interessen er vendt mot dissen til venstre, den vender mot den andre dissa som gir oppmerksomheita vidare til rusjebanen. Det er mange vanrette linjer og skrå linjer. Desse er med på å skape spennding dybde, for det om det berre er den første dissa som er fokusert.Det eg likar aller best  er den blågrønne fargen som skiler seg ut i bilete. Det blir skapt ein spenning som eg likar.   

Inlevering 5 katogorier

Vi skal i dag legge ut 10 av dei beste bileta som vi skal få vudering på der vi skal fortelje om ideen, komposisjonen, lyset, fotoapperat, innstilinger og kva katogori dei til høyrer.

Det hadde vore overskya og tåkete heile dagen, alt såg mørkt og gråt ut. Eg ville prøve å visse dette i bilete. Det er ein lang dagonalinge som går gjennom bilete, med utstikkere. Dette skaper spenning og liv. Det er indirekte og naturleg lys som kommer ovenfrå og leggjer seg på greina. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 3200  Blender: f/ 4,0 Lukker: 1/ 100  
Dette bilete er ikkje redigert. Bilete høyrer til kategorien komposisjon.Det blir skapt spendane bileter når det er mykje tåke. 
 Dette bilete tok eg i sommar då eg var på ferie. Vi såg plutseleg at det var fullt av folk ute med kamera,   då vi kom ut såg det ut som himellen sto i bran. Det er er mange vanrette linjer, men også nokre skrå vis du tar nokre skrit tilbake. Bilete kann virke både roligt og litt uroig på grunn av rød fargen. Lyset blir reflektert av innsjøen. Lyset er naturleg og indirekte. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 400  Blender: f/ 5,6 Lukker: 1/ 125 
Bilete høyrer til kategorien lys
 Eg testa ut lukketid på kameraet når eg tok dette bilete. Dette er eigentleg stjernehimelen i take heime, men eg tok på lang lukkertid og snurde rundt og rundt. Interesse punktet  er i den minste sirkelen i opptil høyre. Dei andre støre sirklane er med på å framheve dette. Lyset er kunstig og kommer frå sirklane. Alt som ikkje kjem frå lys er svart. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 100  Blender: f/ 6,3 Lukker: 2 Dette bilete er ikkje redigert. Bilete høyrer til kategorien komposisjon.
 Eg synes det blir så nydelege bileter når det er mørkt ute, spesielt med tanke på lys og mørke. Då eg tok dette, skulle eg teste ut kva som skjer med bilete vis du har veldig lang lukketid på. Men så tok det så lang tid at eg dro kameraet ned og då tok det bilete. Dette er ein spendende komposisjon fordi det er mange lodrette linjer samtidig som det er mange skrå linjer. Dei er med på å skape liv og spenning. Lyset er litt naturleg, men mest kunstig. det er ut sim lysa blir skutt ut av huset og sendt videre opp mot himelen. Lyset frå vindauget er det fyste eg ser når eg ser på bilete, før augene mine følgjer stripene med lys. Lyset er naturleg og indirekte. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 3200 Blender: f/ 14,0 Lukker: 7.3  Dette bilete er ikkje redigert. Bilete høyrer til kategorien komposisjon.
 Eg tok dette bilete i slutten av sommaren då alle blomstene var utsprongne. Eg er veldig glad i fargen blå fordi den er så rolig og avslappene. Derfor synes eg det var fint med blåklokkene med himelen som bakgrunnd. Samtidig som du har kontrasten mellom grønn, blå og lilla. Fokuset er retta mot blåklokka i sentrum av bilete. Dette er fordi det er retta skråe linjer mot blomsten frå nesten over alt. Dei andre blomstene er fotografert frå sida slik at du ikkje kan sjå inn i dei, derfor tar dei ikkje oppmeksomheita frå den andre blomsten. Lyset er er naturlig og direkte, som får blomstene til å lyse og skine samtidg som det blir lagt skygge. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 1600 Blender: f/ 18,0 Lukker: 1/1250  Dette bilete er ikkje redigert. Bilete høyrer til kategorien blomstar og dyr.        
 Eg ønska å ta bilete av blomane som vi planta ut i vår. Og få med alle fargane dei har. interesen kjem på den rosa blomsten i midten og opp. Dei andre blomstene er saman med på å skape skrå linjer mot blomstenn i midten. Grønnfargen er med på å skape kontrast med den rosa fargen. Lyset er naturleg og direkte mot blomsten. Det kjem frå bak kameraet. Lyset skaper farge og skygge. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 1600  Blender: f/ 18,0 Lukker: 1/ 1250 Bilete høyrer til kategorien blomstar og dyr.   
 Dette bilete er av hunden min, han står og ventar på at eg skal sleppe han ut. Det er mange skrå linjer i dette bilete som skaper kvadrater. Interessepunktet i bilete er auge til hunden, deretter ned til snuten og opp til neste auge. Hovudet er plasert i venstre jørne for å skape spending og for at bilete ikkje skal bli kjedeleg. Lyset er naturleg og indirekte, det er ingen store kontraster mellom lys og skygge. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 100  Blender: f/ 7,1 Lukker: 1/ 200 Bilete høyrer til kategorien blomstar og dyr.    
 Vi fekk i oppgove å ta bilete av eit eple i mange forskjelege typar lys. Eg tenkte at det ville bli veldig spenndane å finne ut kva som skjede vis eg hei eple i vatenet. Komposisjonen er veldig enkel, interessepunktet er der eple er. Det er ein sirkel av lys rundt eple og stilken, ein lodrett linje  kjem ovenfrå og ned på eple. Lyset er natuleg og indirekte frå skyene. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 100  Blender: f/ 7,1 Lukker: 1/ 200
Bilete høyrer til kategorien lys    
 Dette bilete tok eg ein blåsande haust dag, eg såg korleis dissene gjekk fram og tilbake. Dette bilete symboliserar haust for meg. Haust er ikkje berre masse nydelege fargar frå blader og frukter på trær. Det kan også vere aldrig og forfalling. Interessen er vendt mot dissen til venstre, den vender mot den andre dissa som gir oppmerksomheita vidare til rusjebanen. Det er er mange vanrette linjer og skrå linjer. Desse er med på å skape spennding dybde, for det om det berre er den første dissa som er fokusert. Lyset er naturleg og indirekte, det er ikkje mye lys i bilete, det virker mørkt og gråt. Det er tauet som har kraftigast farge deretter komer det grønne greset. Vis greset hadde vore visent ville bildet sett heilt dødt ut.Kameraet som eg har brukt heier D3100. ISO: 3200  Blender: f/ 3,5 Lukker: 1/ 80
Bilete høyrer til kategorien haust       
 
Når eg tok dette bilete ville eg gjerne ta eit bilete lyset og sjå kva som skjer. Lyspæra er fokusert på, men det er  ikkje før du har set på lyset oppe til ventre før du får fokusert på selve lys pæra. Interessepunktet er i lyset inni lyspæra. Lyspæra skaper ein skrå linje som går til lyset oppe til ventre. den oransje fargen blir framheva av blå fargen i bakgrunnen. Dette er kunstig punkt belysning. Lyset er med på å vise korleis lyspæra ser ut.Kameraet som eg har brukt heier D3100. ISO: 100  
Blender: f/ 5,3 Lukker: 1/ 500 
Bilete høyrer til katogorien lys.      

mandag 17. oktober 2011

Dybdeskarpheit

Vi har lært om dybdeskarpheit i dag, altså koleis vi skal stiler på blenderen for å skape dybde. Stor blendeopning for liten dybdeskarpheit og liten opning for stor dybdeskarpheit. 
Her er blenderen f/4,8
Blyanten er skarp, men bakgrunnen er utydeleg. Altså her er det ein liten biledskarpheit 
f/4,5 
Jenta som står i midten av handa og bygningen er tydeleg, men alt anna er meir utydeleg. Det betyr at det er liten biletskarpheit. 

f/8,0
Her kan vi sjå at alt er tydeleg til og med bakgrunnen. Det betyr at det er stor biletskarpheit.  

mandag 3. oktober 2011

Lukketid

Lukketid er med på å bestemme kor mykje lys som skal slippes inn. Bileter med kort lukketid kanfort bli mørke, men det kan fryse bevegelser.
I bileter med lang lukketid slippes det inn mye lys og er med på å vise bevegelse i bilete. 
 Lukketida er her 1/800
 Lukketida er her 1/15
Lukketida er her 1" sekund
Lukketida er her 1/1600

mandag 19. september 2011

Haust

Denne gongen er temaet haust derfor har eg lagt ut nokon biletar eg forbindar med hausten.
Det er alltid masse nydelige farger om hausten når blada starter å forandre farge, i dette bilete er det stor kontrast mellom raud og grønn.
 Her kan du sjå vatne rennar og dryper på bladet. Det regna og alt er vått.
 Der er det masse fine farger på lauvet, det er let å sjå at det snart vil bli blåse bort. 
Blada blir blåst av trærne om hausten. Her er ligger eit blad som er slitt og som har begynt å bli brunt.
På dette bilete er det ikkje så mange blader igjen på trærne, men dei har ein nydelig farge.