mandag 29. august 2011

Eg valte dette bilete fordi eg likte figurane, verker som om den eine prøver å nå den andre, men den andre prøver å skyve den bort. Detter skaper spenning i bilete.
Eg valte å forkorte litt på venstre side, slik at det ikkje blei balanse mellom figurane, som skaper kontrast mellom figurane. Det får figur A(til venstre) til å virke mindre enn B(høgre), han er spinklare og det ser ut som han snart forsvinn ut av bilete. Figur B derimot ser mykje støre og kraftigare ut.


Velkommen til meg

Velkommen til min fotoblogg. Her kan du følgje med på kva eg leggjar ut i faget trykk og foto i år.