mandag 24. oktober 2011

Beste fotoDette bilette har eg valt til det beste eg likte så semningen og fargene. På bilete kan du sjå to gamle disser og ein gamald lekeplass som ikkje lenger er i bruk. Med massse visent løv rundt. Treverket er gamalt og grått. Det er grønske på dissa og årringane er veldig tydelege. Mangelen på skarpe farger gjer bilete trist og grått. Eg synes det passer så bra inn i temaet haust. Om hausten blir alt først fullt opp av farger før alt blir gråt. Vinden og reinet kjem. Interessen er vendt mot dissen til venstre, den vender mot den andre dissa som gir oppmerksomheita vidare til rusjebanen. Det er mange vanrette linjer og skrå linjer. Desse er med på å skape spennding dybde, for det om det berre er den første dissa som er fokusert.Det eg likar aller best  er den blågrønne fargen som skiler seg ut i bilete. Det blir skapt ein spenning som eg likar.   

Inlevering 5 katogorier

Vi skal i dag legge ut 10 av dei beste bileta som vi skal få vudering på der vi skal fortelje om ideen, komposisjonen, lyset, fotoapperat, innstilinger og kva katogori dei til høyrer.

Det hadde vore overskya og tåkete heile dagen, alt såg mørkt og gråt ut. Eg ville prøve å visse dette i bilete. Det er ein lang dagonalinge som går gjennom bilete, med utstikkere. Dette skaper spenning og liv. Det er indirekte og naturleg lys som kommer ovenfrå og leggjer seg på greina. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 3200  Blender: f/ 4,0 Lukker: 1/ 100  
Dette bilete er ikkje redigert. Bilete høyrer til kategorien komposisjon.Det blir skapt spendane bileter når det er mykje tåke. 
 Dette bilete tok eg i sommar då eg var på ferie. Vi såg plutseleg at det var fullt av folk ute med kamera,   då vi kom ut såg det ut som himellen sto i bran. Det er er mange vanrette linjer, men også nokre skrå vis du tar nokre skrit tilbake. Bilete kann virke både roligt og litt uroig på grunn av rød fargen. Lyset blir reflektert av innsjøen. Lyset er naturleg og indirekte. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 400  Blender: f/ 5,6 Lukker: 1/ 125 
Bilete høyrer til kategorien lys
 Eg testa ut lukketid på kameraet når eg tok dette bilete. Dette er eigentleg stjernehimelen i take heime, men eg tok på lang lukkertid og snurde rundt og rundt. Interesse punktet  er i den minste sirkelen i opptil høyre. Dei andre støre sirklane er med på å framheve dette. Lyset er kunstig og kommer frå sirklane. Alt som ikkje kjem frå lys er svart. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 100  Blender: f/ 6,3 Lukker: 2 Dette bilete er ikkje redigert. Bilete høyrer til kategorien komposisjon.
 Eg synes det blir så nydelege bileter når det er mørkt ute, spesielt med tanke på lys og mørke. Då eg tok dette, skulle eg teste ut kva som skjer med bilete vis du har veldig lang lukketid på. Men så tok det så lang tid at eg dro kameraet ned og då tok det bilete. Dette er ein spendende komposisjon fordi det er mange lodrette linjer samtidig som det er mange skrå linjer. Dei er med på å skape liv og spenning. Lyset er litt naturleg, men mest kunstig. det er ut sim lysa blir skutt ut av huset og sendt videre opp mot himelen. Lyset frå vindauget er det fyste eg ser når eg ser på bilete, før augene mine følgjer stripene med lys. Lyset er naturleg og indirekte. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 3200 Blender: f/ 14,0 Lukker: 7.3  Dette bilete er ikkje redigert. Bilete høyrer til kategorien komposisjon.
 Eg tok dette bilete i slutten av sommaren då alle blomstene var utsprongne. Eg er veldig glad i fargen blå fordi den er så rolig og avslappene. Derfor synes eg det var fint med blåklokkene med himelen som bakgrunnd. Samtidig som du har kontrasten mellom grønn, blå og lilla. Fokuset er retta mot blåklokka i sentrum av bilete. Dette er fordi det er retta skråe linjer mot blomsten frå nesten over alt. Dei andre blomstene er fotografert frå sida slik at du ikkje kan sjå inn i dei, derfor tar dei ikkje oppmeksomheita frå den andre blomsten. Lyset er er naturlig og direkte, som får blomstene til å lyse og skine samtidg som det blir lagt skygge. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 1600 Blender: f/ 18,0 Lukker: 1/1250  Dette bilete er ikkje redigert. Bilete høyrer til kategorien blomstar og dyr.        
 Eg ønska å ta bilete av blomane som vi planta ut i vår. Og få med alle fargane dei har. interesen kjem på den rosa blomsten i midten og opp. Dei andre blomstene er saman med på å skape skrå linjer mot blomstenn i midten. Grønnfargen er med på å skape kontrast med den rosa fargen. Lyset er naturleg og direkte mot blomsten. Det kjem frå bak kameraet. Lyset skaper farge og skygge. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 1600  Blender: f/ 18,0 Lukker: 1/ 1250 Bilete høyrer til kategorien blomstar og dyr.   
 Dette bilete er av hunden min, han står og ventar på at eg skal sleppe han ut. Det er mange skrå linjer i dette bilete som skaper kvadrater. Interessepunktet i bilete er auge til hunden, deretter ned til snuten og opp til neste auge. Hovudet er plasert i venstre jørne for å skape spending og for at bilete ikkje skal bli kjedeleg. Lyset er naturleg og indirekte, det er ingen store kontraster mellom lys og skygge. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 100  Blender: f/ 7,1 Lukker: 1/ 200 Bilete høyrer til kategorien blomstar og dyr.    
 Vi fekk i oppgove å ta bilete av eit eple i mange forskjelege typar lys. Eg tenkte at det ville bli veldig spenndane å finne ut kva som skjede vis eg hei eple i vatenet. Komposisjonen er veldig enkel, interessepunktet er der eple er. Det er ein sirkel av lys rundt eple og stilken, ein lodrett linje  kjem ovenfrå og ned på eple. Lyset er natuleg og indirekte frå skyene. Kameraet eg har brukt heitar NIKON D3100. ISO: 100  Blender: f/ 7,1 Lukker: 1/ 200
Bilete høyrer til kategorien lys    
 Dette bilete tok eg ein blåsande haust dag, eg såg korleis dissene gjekk fram og tilbake. Dette bilete symboliserar haust for meg. Haust er ikkje berre masse nydelege fargar frå blader og frukter på trær. Det kan også vere aldrig og forfalling. Interessen er vendt mot dissen til venstre, den vender mot den andre dissa som gir oppmerksomheita vidare til rusjebanen. Det er er mange vanrette linjer og skrå linjer. Desse er med på å skape spennding dybde, for det om det berre er den første dissa som er fokusert. Lyset er naturleg og indirekte, det er ikkje mye lys i bilete, det virker mørkt og gråt. Det er tauet som har kraftigast farge deretter komer det grønne greset. Vis greset hadde vore visent ville bildet sett heilt dødt ut.Kameraet som eg har brukt heier D3100. ISO: 3200  Blender: f/ 3,5 Lukker: 1/ 80
Bilete høyrer til kategorien haust       
 
Når eg tok dette bilete ville eg gjerne ta eit bilete lyset og sjå kva som skjer. Lyspæra er fokusert på, men det er  ikkje før du har set på lyset oppe til ventre før du får fokusert på selve lys pæra. Interessepunktet er i lyset inni lyspæra. Lyspæra skaper ein skrå linje som går til lyset oppe til ventre. den oransje fargen blir framheva av blå fargen i bakgrunnen. Dette er kunstig punkt belysning. Lyset er med på å vise korleis lyspæra ser ut.Kameraet som eg har brukt heier D3100. ISO: 100  
Blender: f/ 5,3 Lukker: 1/ 500 
Bilete høyrer til katogorien lys.      

mandag 17. oktober 2011

Dybdeskarpheit

Vi har lært om dybdeskarpheit i dag, altså koleis vi skal stiler på blenderen for å skape dybde. Stor blendeopning for liten dybdeskarpheit og liten opning for stor dybdeskarpheit. 
Her er blenderen f/4,8
Blyanten er skarp, men bakgrunnen er utydeleg. Altså her er det ein liten biledskarpheit 
f/4,5 
Jenta som står i midten av handa og bygningen er tydeleg, men alt anna er meir utydeleg. Det betyr at det er liten biletskarpheit. 

f/8,0
Her kan vi sjå at alt er tydeleg til og med bakgrunnen. Det betyr at det er stor biletskarpheit.  

mandag 3. oktober 2011

Lukketid

Lukketid er med på å bestemme kor mykje lys som skal slippes inn. Bileter med kort lukketid kanfort bli mørke, men det kan fryse bevegelser.
I bileter med lang lukketid slippes det inn mye lys og er med på å vise bevegelse i bilete. 
 Lukketida er her 1/800
 Lukketida er her 1/15
Lukketida er her 1" sekund
Lukketida er her 1/1600